Твоята винетка

Описание на категориите
Категория 3
Лек автомобил, каравана и ремарке
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.